A oto owoc naszej ciężkiej pracy!

Laureaci konkursu Agroligi w kategorii firmy. Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najlepszych gospodarstw i firm działających w agrobiznesie. Komisja konkursowa dokonując wyboru brała pod uwagę m.in.: sposób organizacji produkcji, zastosowane technologie, posiadane certyfikaty, spełniane wymogi wzajemnej zgodności, potencjał produkcyjny, efektywność oraz relacje ze społecznością lokalną.

Dziękujemy: Urzędowi Marszałkowskiemu, Pani Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz firmie Arhelan za współpracę i zaszczycenie nas swoją obecnością.

Fotorelacja:

http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/galeria/sukces-przedsi%c4%99biorc%c3%b3w